Avaluacions diagnòstiques
Exploració neuropsicològica de les funcions cognitives, conductuals i emocionals a través de proves estandarditzades, observació i qüestionaris per determinar la intervenció més adequada.
Abans d'iniciar el procés terapèutic és imprescindible fer una bona exploració i obtenir informació sobre les habilitats i dificultats de la persona per a poder determinar l'ajuda que es necessiti.
Així doncs, l’avaluació diagnòstica ens servirà per posar nom al que ens passa, i, d’altra banda, ens servirà per poder demanar ajuts i beques.
1
Contacte
El primer pas es contactar amb nosaltres a través de mail: info@centretotem.com o trucant directament al 622927947.
Durant aquest primer contacte, es recollirà la informació rellevant sobre el motiu de consulta i es procedirà a donar una primera visita.
2
Primera entrevista
El segon pas és fer una entrevista informativa on, d’una banda, ens expliqueu la vostra situació concreta, i, d’altra banda, us exposem amb detall com funcionem i el procés a seguir.
3
Avaluació
Seguidament una exploració neuropsicològica de les funcions cognitives i conductuals a través de proves estandarditzades, observació i qüestionaris (pares i escola).
4
Realització de l'informe
Un cop feta l'avaluació, es procedirà a la realització d’un informe detallat amb la descripció i resultats de les proves administrades i la interpretació dels resultats. En funció d'aquests, es plantejarà un tractament segons les necessitats de la persona.
5
Devolució dels resultats
L’últim pas és reunir-nos de nou per exposar-vos els resultats de l’avaluació aconsellant-vos sobre la intervenció que considerem més adequada pel vostre cas.
Es determinaran també les sessions que s'establiran i l'objectiu principal del tractament a realitzar.
L'avaluació  diagnòstica ens servirà per posar nom al que ens passa, i, d’altra banda, ens servirà per poder demanar ajuts i beques.

Parlem?

Aquí tothom és benvingut.

A Totem oferim diferents serveis per millorar el teu benestar emocional i el de tota la família.
Contactar
Concertar visita per WhatsApp