Abans d'iniciar el procés terapèutic és imprescindible fer una bona exploració i obtenir informació sobre les habilitats i dificultats de la persona per a poder determinar l'ajuda que es necessiti.

1.

Contacte

El primer pas es contactar amb nosaltres a través de mail: info@centretotem.com o trucant directament al 696844720.
Durant aquest primer contacte, es recollirà la informació rellevant sobre el motiu de consulta i es procedirà a donar una primera visita.

2.

Primera entrevista

El segon pas és fer una entrevista informativa on, d’una banda, ens expliqueu la vostra situació concreta, i, d’altra banda, us exposem amb detall com funcionem i el procés a seguir.

3.

Avaluació

Seguidament una exploració neuropsicològica de les funcions cognitives i conductuals a través de proves estandarditzades, observació i qüestionaris (pares i escola).

4.

Realització
de l'informe

Un cop feta l'avaluació, es procedirà a la realització d’un informe detallat amb la descripció i resultats de les proves administrades i la interpretació dels resultats. En funció d'aquests, es plantejarà un tractament segons les necessitats de la persona.

5.

Devolució
dels resultats

L’últim pas és reunir-nos de nou per exposar-vos els resultats de l’avaluació aconsellant-vos sobre la intervenció que considerem més adequada pel vostre cas.

Es determinaran també les sessions que s'establiran i l'objectiu principal del tractament a realitzar.

L'avaluació  diagnòstica ens servirà per posar nom al que ens passa, i, d’altra banda, ens servirà per poder demanar ajuts i beques.
Concertar visita per WhatsApp