Teràpia
Infantil, adolescents i adults. En funció del motiu de consulta et derivem a un especialista per garantitzar l'èxit en el procés terapèutic.
Atenció precoç
L'atenció precoç és el conjunt d'accions que tenen com finalitat proporcionar al nen/a (en les primeres etapes de desenvolupament) els estímuls globals ambientals adequats a la seva edat que afavoreixin la seva evolució física, sensorial, intel·lectual i afectiva.
·   PECS: Sistema de comunicació per l'intercanvi d'imatges.
·   DENVER (Early Start Denver Model): Model d'intervenció conductual primerenca per nens amb autisme de 1 a 5 anys.
Primera infància i etapa escolar
·   Trastorns del neuro-desenvolupament (TEA, TDAH, Trastorns d'aprenentatge).
·   Fòbies i ansietats.
·   Habilitats socio-emocionals.
·   Control esfínters.
·   Problemes de comunicació.
·   Problemes de conducta o de relació (a casa, a l'escola).
·   Baixa autoestima, tristesa, depressió.
·   Transtorns conducta alimentària (TCA).
·   Dol, separacions, ruptures familiars.
·   Abús/mal ús tecnologies.
Adolescència
·   Trastorns del neuro-desenvolupament (TEA, TDAH, Trastorns aprenentatge).
·   Falta de motivació, baixa autoestima.
·   Adiccions (Substàncies i comportamentals).
·   Problemes de conducta (agressivitat, conductes desafiants, passotisme...).
·   Bullying.
·   Dol, separacions i ruptures familiars.
·   Ansietat, depressió.
·   Abús/mal ús de les tecnologies.
·   Trastorns de conducta alimentària (TCA).
Adults
·   Depressió, problemes d'estat d'ànim, ansietat, baixa autoestima.
·   Dol, separacions i ruptures familiars.
·   Estrès.
·   Trastorns conducta alimentària (TCA).
·   Dependència emocional.
·   Adiccions (substàncies i comportamentals).
Teràpia online
A dia d'avui, moltes de les persones que volen consultar un especialista o que senten la necessitat de realitzar  psicoteràpia, no tenen temps per desplaçar-se cap a un centre especialitzat.
La teleassistència és un recurs que permet la realització de psicoteràpies a distància entre un una persona i un professional. Ens permet realitzar sessions d'igual manera que les faríem en un lloc físic compartit, permetent veure i escoltar a temps real.
Teràpia grupal
·   Grup d'habilitats socio-emocionals.
·   Grup d'habilitats socials TEA.
·   Grups TDAH.
·   Grups de pares.
Psicologia forense
El psicòleg forense ajuda en la resolució de processos judicials comprenent i estudiant els diferents factors psicològics que puguin ser útils i aplicables en un procés judicial.
Intervé en:
·   Àmbit penal: abusos sexuals, situacions de maltracte, toxicomanies, processos traumàtics.
·   Àmbit civil: incapacitacions, valoració seqüeles, capacitat testamentària i impugnació testaments, internaments voluntaris o involuntaris.
·   Àmbit laboral: accidents laborals, mobbing, burnout, incapacitacions, situacions d'abús laboral).
·   Àmbit familiar: guarda y custòdia, capacitats parentales, violència intrafamiliar, règim de visitas, tutela de menors, separacions o divorcis, processos de nulitat.

Parlem?

Aquí tothom és benvingut.

A Totem oferim diferents serveis per millorar el teu benestar emocional i el de tota la família.
Contactar
Concertar visita per WhatsApp