Atenció precoç

L'atenció precoç és el conjunt d'accions que tenen com finalitat proporcionar al nen/a (en les primeres etapes de desenvolupament) els estímuls globals ambientals adequats a la seva edat que afavoreixin la seva evolució física, sensorial, intel·lectual i afectiva.
-  PECS: Sistema de comunicació per l'intercanvi d'imatges.
-  DENVER (Early Start Denver Model): Model d'intervenció conductual primerenca per nens amb autisme de 1 a 5 anys.

Atención precoz

La atención precoz es el conjunto de acciones que tienen como finalidad proporcionar al niño, en las primeras etapas de su desarrollo, los estímulos globales ambientales adecuados a su edad y que favorecerán su evolución física, sensorial, intelectual y afectiva.
-  PECS: Sistema de comunicación por el intercambio de imágenes.Falta de motivación, baja autoestima.
-  DENVER (Early Start Denver Model): Modelo de intervención conductual temprana para niños con autismo de 1 a 5 años de edad.

Primera infància
i etapa escolar

Trastorns del neuro-desenvolupament (TEA, TDAH, Trastorns d'aprenentatge).
Fòbies i ansietats.
Habilitats socio-emocionals.
Control esfínters.
Problemes de comunicació.
Problemes de conducta o de relació (a casa, a l'escola).
Baixa autoestima, tristesa, depressió.
Transtorns conducta alimentària (TCA).
Dol, separacions, ruptures familiars.
Abús/mal ús tecnologies.

Adolescència

Trastorns del neuro-desenvolupament (TEA, TDAH, Trastorns aprenentatge)
Falta de motivació, baixa autoestima.
Adiccions (Substàncies i comportamentals)
Problemes de conducta (agressivitat, conductes desafiants, passotisme...)
Bullying.
Dol, separacions i ruptures familiars.
Ansietat, depressió.
Abús/mal ús de les tecnologies.

Adolescència

Trastorns del neuro-desenvolupament (TEA, TDAH, Trastorns aprenentatge).
Falta de motivació, baixa autoestima.
Adiccions (Substàncies i comportamentals).
Problemes de conducta (agressivitat, conductes desafiants, passotisme...).
Bullying.
Dol, separacions i ruptures familiars.
Ansietat, depressió.
Abús/mal ús de les tecnologies.

Trastorns de conducta alimentària (TCA).

Adults

Depressió, problemes d'estat d'ànim, ansietat, baixa autoestima.
Dol, separacions i ruptures familiars.
Estrès.
Trastorns conducta alimentària (TCA).
Dependència emocional.
Adiccions (substàncies i comportamentals).

Teràpia online

Avui en dia, moltes de les persones que volen consultar un especialista o que senten la necessitat de realitzar algunes sessions de psicoteràpia, treballen, tenen fills o moltes altres responsabilitats que els dificulta el desplaçament fins el centre especialitzat.
La teleassistència és un recurs que permet la realització de psicoteràpia a distància entre una persona i un professional. Ens permet realitzar sessions d'igual manera que les faríem a un lloc físic compartit, permetent veure'ns i escoltar-nos a temps real.

Teràpia online

A dia d'avui, moltes de les persones que volen consultar un especialista o que senten la necessitat de realitzar  psicoteràpia, no tenen temps per desplaçar-se cap a un centre especialitzat.
La teleassistència és un recurs que permet la realització de psicoteràpies a distància entre un una persona i un professional. Ens permet realitzar sessions d'igual manera que les faríem en un lloc físic compartit, permetent veure i escoltar a temps real.

Teràpia grupal

Grup d'habilitats socio-emocionals.
Grup d'habilitats socials TEA.
Grups TDAH.
Grups de pares.
Grups d'adiccions.
Grup de dol.

Psicologia forense

El psicólogo forense ayuda en la resolución de los procesos judiciales comprendiendo y estudiando los distintos factores psicológicos que puedan ser útiles y aplicables en un proceso judicial.

Interviene en:
-  Ámbito penal: abusos sexuales, situaciones de maltrato, toxicomanías, procesos traumáticos.
-  Ámbito civil: incapacitaciones, valoración secuelas, capacidad testamentaria e impugnación testastamentos, internamientos voluntarios o involuntarios.
-  Ámbito laboral: accidentes laborales, mobbing, burnout, incapacitaciones, situaciones de acoso laboral).
-  Ámbito familiar: guarda y custodia, capacidades parentales, violencia intrafamiliar, régimen de visitas, tutela de menores, separaciones o divorcios, procesos de nulidad.

Psicologia forense

El psicòleg forense ajuda en la resolució de processos judicials comprenent i estudiant els diferents factors psicològics que puguin ser útils i aplicables en un procés judicial.

Intervé en:
-  Àmbit penal: abusos sexuals, situacions de maltracte, toxicomanies, processos traumàtics.
-  Àmbit civil: incapacitacions, valoració seqüeles, capacitat testamentària i impugnació testaments, internaments voluntaris o involuntaris.
-  Àmbit laboral: accidents laborals, mobbing, burnout, incapacitacions, situacions d'abús laboral).
-  Àmbit familiar: guarda y custòdia, capacitats parentales, violència intrafamiliar, règim de visitas, tutela de menors, separacions o divorcis, processos de nulitat.
Concertar visita per WhatsApp