Els terapeutes de Totem, a més d’oferir  servei de teràpia o tractament psicològic, oferim un conjunt de serveis de consultori o consultes aïllades, en les quals podem ajudar-te en diferents dubtes concrets.
En aquest servei, la sessió pot ser única, i el professional terapeuta t’ajuda a guiar-te en un tema en concret.
Algunes de les consultes més comunes són:
·   Asesorament per pares en procés de separació.
·   Asesorament per pares quan tens un fill amb mala conducta.
·   Dubtes sobre el desenvolupament del teu fill.
Concertar visita per WhatsApp