La  microgimnàstica actua com a mètode de re-harmonització eficaç i segur per restablir el benestar de la persona.
La finalitat és retornar a l’organisme l’harmonia original proporcionant flexibilitat, disminuint tensions, així com condicionar aquell que desitgi practicar activitat física prevenint el risc de lesions.
Concertar visita per WhatsApp